Verenigingsbestuur

Wie zit er in het bestuur?

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:


Heeft u een vraag voor het bestuur algemeen?
Stuur een mail naar: 
bestuur@scouting-westenenk.nl

Missie

De missie van het verenigingsbestuur is om de continuïteit (en groei) van de vereniging te waarborgen. Dit houdt in dat het bestuur taken op zich neemt die van belang zijn voor het voortbestaan van de vereniging. Het gaat daarbij om:

 • Het faciliteren van speltakken zodat voor de verschillende leeftijdsgroepen een aantrekkelijk spelprogramma kan worden aangeboden.
 • Het spelen van een zichtbare rol in de samenleving.
 • Werven en binden vrijwilligers aan de vereniging.
 • Coaching van leiding in hun ontwikkeling en verzorgen van trainingen en opleidingen.

Visie

Deze missie krijgt vorm in de visie van het bestuur van scouting Westenenk:

 • Het is erg belangrijk dat we als Scoutinggroep een hoog niveau van spelprogramma’s ontwikkelen die veel kinderen aantrekken.
  Hiervoor zullen we steeds moeten blijven leren en innoveren.
  Het bestuur richt zich op initiatieven om de leiding van de speltakken te faciliteren met inspiratie en materiaal.
  Belangrijke thema’s bij de spelprogramma’s zijn het bevorderen van plezier, uitdaging, samenwerking, creativiteit, bewegen en experimenteren.
  Ook is het belangrijk dat kinderen zich kunnen ontwikkelen.
  Dit kan uiting krijgen in het behalen van insignes.
 • Het voortdurend verbeteren van ons verenigingsterrein en -gebouw is een aandachtspunt van het bestuur.
  We hechten aan een prettig gebouw en terrein waar kinderen het prettig en veilig kunnen met elkaar kunnen spelen.
  Hiervoor werken we intensief samen met het stichtingsbestuur.
 • De samenleving is voortdurend aan het veranderen.
  Om op deze veranderingen in te kunnen spelen zullen we als Scoutinggroep middenin de samenleving moeten staan.
  Het Verenigingsbestuur is van mening dat een sterke Scoutinggroep, een vereniging is die veel verbinding heeft met groepen in de samenleving.
  Contact met de samenleving krijgt vorm door samen te werken met andere scoutinggroepen en andere groepen in de samenleving zoals scholen en instellingen: samen met andere groepen dingen ondernemen en blijven leren van elkaar.
 • Communicatie met ouders, vrijwilligers en de omgeving speelt een belangrijke rol.
 • De binding met vrijwilligers krijgt vorm door de inzet van alle vrijwilligers te waarderen. Hier wordt dan ook veel aandacht aan besteed.

Uitwerking

Het afgelopen jaar heeft het bestuur gewerkt aan:

 • Het verbeteren en uitvoeren van de financiële administratie en ledenadministratie.
 • Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid ten aanzien van het betrekken van vrijwilligers door middel van een onderzoek onder ouders en netwerkactiviteiten.
 • Het onderhouden van de website voor Scouting Westenenk.
 • Het verlenen van hand- en spandiensten bij leiding.
 • Overleg met leiding en stichtingsbestuur.