Stichtingbestuur

Stichting Westenenk Geert Grote

De stichting is eigenaar van het terrein “De Wueste” gelegen aan de Pekelharingsweg 9, 7414 KM Deventer.
Tevens eigenaar van het gebouw en (kampeer)materiaal.

Doelstelling

Doelstelling is een optimaal, financiëel gezond en een toekomstgericht beheer ten behoeve van gebruik door een scoutinggroep.

Dit wordt bereikt door:

  • Systematisch en jaarlijks plegen van onderhoud,
  • Met name voor het oude gebouw (daterend uit 1949) regelmatig uitvoeren van (deel)renovatieplannen
  • Regelmatig overleg met de hoofdhuurder over onderhoud
  • Voor het verkrijgen van extra inkomsten zo veel mogelijk aan derden verhuren
  • In nauw overleg met de hoofdhuurder subsidiemogelijkheden aanboren
  • Er worden geen langjarige schulden gemaakt.
  • De huur, die betaald wordt door de hoofdhuurder: Scouting Westenenk wordt gedeeltelijk betaald in geld en gedeeltelijk in arbeid.

Opmaak bestuur

Het bestuur bestaat uit:

  • 4 leden benoemd door de groepsraad van Scouting Westenenk
  • 3 onafhankelijke leden.
 
Zij worden telkens voor 1 jaar benoemd.

Geschiedenis

In 1937 kon de Westenenkgroep Deventer I het terrein “De Wueste” huren van het Grote en Voorster Gasthuis (Verenigde Gestichten).
Dit was een laaggelegen terrein in de uiterwaarden. Er is in dat jaar een clubhuis gebouwd.
Het clubhuis heeft de oorlog vrijwel ongeschonden overleefd (padvinderij was tijdens de oorlogsjaren verboden); het kampeer materiaal was tijdig uit het clubhuis verwijderd en opgeslagen bij de leden thuis.
Na de oorlog in 1949 is het clubhuis afgebrand en hetzelfde jaar weer herbouwd en officieel geopend op 29 oct. 1949 door mevr Storm de Grave van de Bannink.
In 1975 is de rowanbasis gebouwd en in 1984 is het terrein ons eigendom geworden.
Daarna heeft het waterschap de dijk verlegd zodat ons terrein inmiddels binnendijks ligt en niet meer onregelmatig onder water staat.