Incassoschema

Voor het innen van contributies en kampgelden maakt Scouting Westenenk gebruik van automatisch incasso zoals vastgelegd volgens de SEPA-regels.

Scouting Westenenk voert de volgende incasso-opdrachten uit:

  • rond 28 januari, 28 april, 28 juli en 28 oktober: kwartaalcontributie jeugdleden €35,00
  • rond 28 januari: jaarcontributie plusscouts €47,50
  • rond 15 augustus: bijdragen voor zomerkamp (indien van toepassing); bedrag wordt via speltakleiding gecommuniceerd
  • rond 15 december: bijdragen voor winterkamp (indien van toepassing); bedrag wordt via speltakleiding gecommuniceerd


Mocht u het niet eens zijn met een uitgevoerd incasso, dan kunt u die binnen acht weken door uw bank laten terugdraaien.